O čem projekt je

Smetana200 je otevřeným konceptem akcí všeho druhu s cílem připomenout výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany v roce 2024. Smetana200 iniciuje, koordinuje a podněcuje spolupráci pořadatelů napříč kulturní sférou, od prestižních hudebních událostí až po podporu zájmových aktivit a edukačních programů.

Jde o viditelnou značku, kterou se jednotlivé akce a výstupy hlásí k odkazu zásadnímu pro českou kulturu. Jsme v kontaktu s kulturními institucemi v ČR i v zahraničí, aby uvádění Smetanových děl v roce 2024 probíhalo koordinovaně a usilujeme o revizi skladatelova odkazu, který byl v minulosti často zneužíván k účelům Smetanovi zcela cizím. Rádi bychom přispěli k poznání bohatého skladatelského odkazu Bedřicha Smetany nad rámec jedné či dvou mezinárodně proslulých skladeb. Zapojte se i vy!

Poslání a cíl projektu

Posláním projektu je oslava české kultury a hudebnosti. Toto výročí vnímáme jako silný impuls k propagaci české kultury a posílení národní identity, jak v České republice, tak za jejími hranicemi. Inspirujte se klíčovými výstupy uvedenými níže a zapojte Bedřicha Smetanu i do vašeho projektu.

Cílem je zastřešit aktivity napříč obory a pořadateli, od zájmových akcí a edukačních programů až po ty nejprestižnější hudební akce. Podněcujeme vznik mimořádných akcí i jiných výstupů, a to již před rokem 2024. Veškerým těmto aktivitám pak poskytujeme mediální zastřešení a snadnou možnost vzájemného propojení.

Klíčové výstupy

Než bude před rokem 2024 zveřejněn kalendář akcí a výstupů, pojďme se podívat na několik zásadních, na které se už teď můžete těšit.

Konference Opera Europa

Je jasné, že nějakou Smetanovu operu v roce 2024 připraví každý český operní dům. Abychom však podpořili provádění jeho oper i v zahraničí, rozhodli jsme se již v červnu 2022 pozvat ředitele evropských oper do Prahy a Litomyšle na mezinárodní konferenci a seznámit je s odkazem Bedřicha Smetany.

Praha, Litomyšl | 15. – 18. 6. 2022
Jiné
Opera Europa

Mezinárodní muzikologická konference "Smetana a evropská opera"

Více než 30 let od zásadní politické změny v roce 1989 a téměř 200 let od Smetanova narození nazrál čas na kritické přezkoumání nejen odkazu této zásadní osobnosti české kultury, ale také jeho muzikologické recepce. Dosud poslední příspěvky v tomto ohledu jsou staré mnoho desetiletí, patří k nim muzikologická konference Sto let odkazu Bedřicha Smetany z roku 1985, o deset let pozdější publikace Bedřich Smetana, 1824-1884, studie Bedřich Smetana a jeho doba z roku 1997 a dosud nikde souhrnně nepublikované příspěvky z mezinárodní muzikologická konference Obraz Bedřicha Smetany v proměnách času. 1824–1884–2004, která se konala v Litomyšli v roce 2004. Zásadním úkolem mezinárodní muzikologické konference Smetana a evropská opera, která se uskuteční v Litomyšli 2.- 4. června 2023 bude vytvoření fundované základny pro moderní bádání o Smetanovi.

Litomyšl | 2. - 4. června 2023
Přednáška

Proč bychom se netěšili

Na jaře 2024 se v Praze potká mnoho pěveckých sborů z celé České republiky, aby si společně zazpívali Smetanovy nejznámější sbory a vzájemně se inspirovaly.

Praha
Koncert
Unie českých pěveckých sborů

Proč bychom si netančili

Smetana nebyl jen zakladatelem české národní hudby, ale také vyhlášeným tanečníkem a mnoho tanečních prvků se vyskytuje i v jeho hudbě. Proč bychom si netančili je mimořádná celonárodní soutěž pro neprofesionální tanečníky současného tance, kteří vytvoří a nastudují vlastní choreografie na polky Bedřicha Smetany.

Celá ČR | 2023/2024
Jiné
MenART

Populárně naučná monografie

Český spisovatel Pavel Kosatík, autor řady monografií význačných osobností české historie a kultury, připravuje rozsáhlou knihu poutavě přibližující Smetanu široké čtenářské veřejnosti.

Publikace
Euromedia Group

Příprava a vydání koncertních suit ze Smetanových oper

Ačkoliv je Smetanova operní tvorba nesmírně bohatá, koncertní orchestrální repertoár je omezen jen na několik skladeb. Proto se Česká filharmonie – stejně jako je tomu u mnoha jiných operních velikánů – rozhodla rozšířit možnosti koncertního provádění Smetanova díla i suitami z jeho oper, dosud překvapivě nerealizovanými.

Publikace
Česká filharmonie

Rekonstrukce Smetanova rodného bytu

Do značné míry zanedbaný rodný byt Bedřicha Smetany oživne dle moderního návrhu respektujícího původní dispozice i vybavení bytu. Pro návštěvníky bude navíc připraven nový atraktivní obsah prohlídek.

Litomyšl
Jiné
Město Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli

Zapojte se i vy – výzva pro pořadatele

Smetana200 přijímá přihlášky od všech pořadatelů akcí a iniciátorů projektů (od významných kulturních institucí, přes spolky až po jednotlivce) vztahujících se k oslavám výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany. Můžete se přihlásit ke značce Smetana200, čímž získáte mediální podporu a zároveň sami projekt podpoříte přidáním loga v rámci vaší propagace. Přihlaste se přes interaktivní formulář zde.

Zapojit se

Kontakt

Máte dotaz? Chcete se s námi spojit? Buď můžete přímo přihlásit svou akci ve speciálním formuláři, anebo napište na náš speciální email:
bedrich@smetana200.com

Realizační tým

Aleš Březina

kreativní ředitel

Michal Medek

manažer projektu (Česká filharmonie)

Pavel Kysilka

Prezident festivalu (Smetanova Litomyšl)

Marek Šulc

koordinátor projektu

Zdenka Bodor

koordinátorka projektu

Logo ke stažení

Zapojit se

Smetana200 přijímá přihlášky od všech pořadatelů akcí a iniciátorů projektů (od významných kulturních institucí, přes spolky až po jednotlivce) vztahujících se k oslavám výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany. Můžete se přihlásit ke značce Smetana200, čímž získáte mediální podporu a zároveň sami projekt podpoříte přidáním loga v rámci vaší propagace.

Přihlaste se přes interaktivní formulář:

Kontakt na pořadatele

(nebude zveřejněno, pouze pro účely administrace)

Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.

Přihláška do taneční soutěže

Přihlaste se do taneční soutěže přes interaktivní formulář: (deadline 10. listopadu 2023).

Kontakt na zástupce

(pouze pro účely administrace)

Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.

Kontakt na realizátory

bedrich@smetana200.com