„Každý Čech, alespoň hudby milovník, by měl tyto zvláštní originální tance znát.“

Bedřich Smetana

Proč bychom si netančili 2024

Vyhlášení soutěže pro neprofesionální tanečníky současného tance ve věku od 6–26 let

Smetana nebyl jen zakladatelem české národní hudby, ale také vyhlášeným tanečníkem a mnoho tanečních prvků se vyskytuje i v jeho hudbě. Proto se pod hlavičkou projektu Smetana200 kromě řady hudebních akcí uskuteční též mimořádná celonárodní soutěž, určená tanečníkům ve věku od 6 do 26 let.

Soutěž je otevřena souborům i jednotlivcům, kteří vytvoří a nastudují vlastní choreografie v rozsahu 4–6 minut na polky Bedřicha Smetany v jejich původní podobě (v nahrávce vlastní, zpracované hudebním oddělením ZUŠ či převzaté z našeho webu - odkazy ke stažení níže) nebo v jakékoliv klasické i neklasické autorské úpravě. Účast v soutěži je bezplatná.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je též podpora spolupráce mezi tanečníky a hudebníky. Vítány proto budou hudební nahrávky pořízené přímo pro tuto soutěž. Hudební složka není předmětem hodnocení: hodnoceny budou výhradně choreografie a jejich taneční ztvárnění. Jejich součástí nesmí být žádné projekce ani svícení, jedinou povolenou rekvizitou jsou kostýmy. 

Finále soutěže

Krajská kola se uskuteční v lednu a únoru 2024 v jednotlivých krajích a jejich vítězové budou vyhlášeni 2. března 2024 - v den 200. výročí narození Bedřicha Smetany.

Finále soutěže se uskuteční 11. května 2024 v Praze. V červnu vystoupí jeho nejúspěšnější účastníci na galapřehlídce na festivalu Smetanova Litomyšl a na přehlídce Tanec, tanec v Jablonci nad Nisou v říjnu 2024. Absolutní vítěz soutěže získá také možnost vystoupit na celostátním festivalu ZUŠ OPEN 2024 a na dalších akcích pořádaných ZUŠ.

Porota bude složená z předních českých a zahraničních odborníků, garantem soutěže je Eva Blažíčková. 

 

Partneři

Partnery soutěže jsou ZUŠ Open, UR ZUŠ, MenART a NIPOS-ARTAMA, mediální partnerství projektu Smetana200 poskytuje Česká televize a Český rozhlas.

Nahrávky polek Bedřicha Smetany zaranžovaných pro tuto soutěž ke stažení zde

Polka C dur 

Aranžmá a provedení Tomáš Kačo

Stáhnout

 

Svatební scéna ze symfonické básně Vltava, z cyklu Má vlast

Aranžmá a provedení Jany Vöröšové 

Stáhnout

 

Pochod komediantů z opery Prodaná nevěsta 

Aranžmá a provedení Petr Wajsar

Stáhnout

 

Svatební scéna ze symfonické básně Vltava, cyklu Má vlast

Aranžmá a provedení Aliaksandr Yasinski 

Stáhnout

SMETANA 200 – dotazy k soutěži a odpovědi

Mohu se přihlásit do soutěže se svým folklorním souborem, když splním věkovou hranici 6-26?

Soutěž je vypsána pro neprofesionální tanečníky současného tance. Chceme především přiblížit nádhernou Smetanovu hudbu současným mladým lidem. Proto i ta možnost hudebních úprav. Akcentovat v tanci hudební zdroje v lidové písni by asi nebylo očekávanou cestou. Zvažte tedy sami, zda můžete vyhovět pravidlům soutěže. 

Týká se věkový limit 6-26 jen tanečníků nebo i choreografů?

Samozřejmě pouze tanečníků, stejně tak, jako označení „neprofesionální“. Všichni tanečníci musí splňovat věkové rozmezí 6-26 let.

Soutěž je vypsána jen pro soubory, nebo i malé obsazení – dua, případně sóla?

Soutěž je vypsána pro neprofesionální tanečníky současného tance 6-26 bez dalších vymezení, tedy případně i pro choreografii postavenou pro sólovou tanečnici / tanečníka.

Je soutěž vypsána především pro žáky a soubory ZUŠ?

Soutěž uvítá celou škálu tanečníků – děti, které mají předmět Tanec v rámci základní školy, nebo soubory a skupiny ze soukromých studií, nezávislých skupin, studenty a soubory ZUŠ, studenty konzervatoří a všechny další tanečnice a tanečníky současného tance, kteří nemají zakotvení v žádné instituci.

Mohu si vybrat libovolně ze všech polek, které Bedřich Smetana napsal a mohu s nimi libovolně pracovat, pokud splním časový limit?

Ano, jako hudební podklad je možné vybrat kteroukoliv polku ze kterékoliv jeho skladby pro jakékoliv obsazení, tedy nejen skladbu pro sólový klavír, ale i pro komorní soubor (jako např. 2. větu "Allegro moderato alla polka" ze Smetanova smyčcového kvartetu č.1 "Z mého života"), nebo ze symfonické skladby (např. tzv. "Svatební scéna" ze symfonické básně "Vltava" z cyklu Má vlast), nebo i opery (např. sbor "Pojď sem, holka" z finále 1. dějství opery Prodaná nevěsta). Podmínkou je pouze splnění časového limitu (i za pomoci úpravy v případě kratších, nebo naopak delších skladeb).

Bude do přehlídky ZUŠ Open pozván vítěz soutěže, bez ohledu na to, zda je součástí systému ZUŠ?

Ano, celostátní festival ZUŠ Open pozval vítěze pro vystoupení na ZUŠ Open Senátu Parlamentu ČR, příp. na dalších prestižních vystoupeních festivalu. Stejně tak pozvání vítěze platí pro festival Tanec, tanec v Jablonci nad Nisou, bez ohledu na to, k jaké oblasti vzdělávání se hlásí.

Můžete prosím upřesnit, pro které skupiny nebo jednotlivce je soutěž vypsána?

Soutěž uvítá celou škálu tanečníků – od dětí, které mají předmět tanec v rámci základní školy, nebo soubory a skupiny ze soukromých studií, nezávislých skupin, žáky a soubory ZUŠ, konzervatoří ale i všechny další tanečnice a tanečníky současného tance, kteří nemají zakotvení v žádné instituci.

Kdo hradí náklady za hudbu v případě spolupráce s živými hudebníky v případě, že postoupím do krajského kola?

Tyto náklady hradí účastník, organizátoři soutěže nemohou hradit účinkování hudebníků a hudebních souborů.

Mohu požádat organizátory soutěže o technickou pomoc s tvorbou nahrávky (zajištění nahrávacího studia, techniky, zvukaře ...)?

Vlastní nahrávku si každý účastník zajišťuje sám, k výběru hudebních předloh však může použít nabízenou kartotéku skladeb na www.smetana200.com.

Zapojit se

Smetana200 přijímá přihlášky od všech pořadatelů akcí a iniciátorů projektů (od významných kulturních institucí, přes spolky až po jednotlivce) vztahujících se k oslavám výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany. Můžete se přihlásit ke značce Smetana200, čímž získáte mediální podporu a zároveň sami projekt podpoříte přidáním loga v rámci vaší propagace.

Přihlaste se přes interaktivní formulář:

Kontakt na pořadatele

(nebude zveřejněno, pouze pro účely administrace)

Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.

Přihláška do taneční soutěže

Přihlaste se do taneční soutěže přes interaktivní formulář: (deadline 1. června 2023).

Kontakt na zástupce

(pouze pro účely administrace)

Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.

Kontakt na realizátory

bedrich@smetana200.com