Partners

Financial support

Ministerstvo Kultury České Republiky

Project coordinator

Česká Filharmonie

Project initiators

Město Litomyšl

Smetanova Litomyšl

Medial partners

Česká televize

Český rozhlas